Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

5.10.
2012

VUONNA 2022 MAAILMASSA ON YLI MILJARDI VANHAA IHMISTÄ

Hallitusten nostettava vanhat ihmiset yhteiskuntien voimavaraksi

Maailman väestö ikääntyy nopeasti, myös kehittyvissä maissa. Vuonna 2050 yli 60-vuotiaiden osuus maailman väestöstä tulee olemaan suurempi kuin alle 15-vuotiaiden. Silloin jopa 80 prosenttia maailman vanhoista ihmisistä asuu kehitysmaissa. Vanhojen ihmisten määrä kasvaa nopeammin kuin minkään muun ikäryhmän.

Tiedot käyvät ilmi YK:n väestörahaston UNFPA:n ja HelpAge Internationalin raportista, jonka pohjoismainen julkistus järjestettiin tänään Helsingissä, osana suomalaisten vanhusalan järjestöjen Valtaa Vanhuus -kampanjaa.

Raportti kertoo, että vuonna 2000 maailmassa oli ensimmäistä kertaa enemmän yli 60-vuotiaita kuin alle 5-vuotiaita. Kymmenen vuoden kuluttua vanhojen ihmisten määrä tulee ylittämään miljardin ihmisen rajapyykin.

Raportti korostaa, että väestön nopea ikääntyminen on sekä ilon aihe että valtava haaste. Ikääntyminen on seurausta väestön elinolojen parantumisesta globaalisti: yhä useampi voi odottaa elävänsä vanhaksi. Samaan aikaan terveydenhuollossa, eläkejärjestelyissä, asumisessa ja sukupolvien välisissä suhteissa ollaan uusien haasteiden edessä. Uusia ratkaisumalleja ja toimintatapoja tarvitaan kiireellisesti.

"Meidän on päästävä eroon huonosti suunnitellusta ja toteutetusta ikäpolitiikasta. Tarvitaan kansallisia suunnitelmia, joissa sosiaalisesti ja taloudellisesti aktiiviset yli 60-vuotiaat nähdään yhteiskunnan voimavarana", sanoo Sylvia Beales, HelpAge Internationalin strategisten kumppanuuksien johtaja, joka esitteli raportin Helsingissä.

"Kun investoimme ikääntyvien omaan osallistumiseen ja hyvinvointiin, rakennamme vahvempia ja vauraampia yhteiskuntia. Kun huolehdimme hyvin ikääntyvien terveydestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, tuemme itsenäistä elämää ja estämme ennalta vanhuusiän köyhyyttä", Beales sanoi.

SUOMI: VANHAT IKÄLUOKAT JO SUUREMPI TALOUDELLINEN VOIMA KUIN NUORET

Raportti korostaa, että sosiaalisesti ja taloudellisesti aktiivisisilla, terveillä yli 60-vuotiailla on paljon annettavaa yhteiskunnalle. He toimivat kasvattajina, kulttuuriperinnön siirtäjinä, vapaaehtois- ja palkkatyössä. He ovat sovittelijoita, mentoreita, tiedon lähteitä ja poliittisesti aktiivisia toimijoita. Globaalisti heidän panoksensa näkyy erityisesti lasten hoidossa, ja tätä myös vanhat painottavat itse raportin haastatteluissa.

Monissa maissa vanhat tukevat nuorempia perheenjäseniään taloudellisesti suuremmilla summilla, kuin saavat itse takaisin. Näin on esimerkiksi Brasiliassa, Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Uruguayssa. Yli 60-vuotiaista miehistä 40 prosenttia on edelleen palkkatyössä.

Vanhojen ihmisten vapaaehtoistyön taloudellista arvoa on tutkittu vain vähän. Australiassa osoitettiin 65-74-vuotiaiden naisten palkattoman työn arvoksi vuodessa 16 miljardia Australian dollaria ja samanikäisten miesten työn arvoksi 10 miljardia vuonna 2003.

Myös kansantaloudet ikääntyvät, ja kulutuksen painopiste siirtyy vanhempiin ikäluokkiin. Vuonna 2010 maailmassa oli jo 23 maata, joissa yli 65-vuotiaiden ikäluokat kuluttivat enemmän rahaa kuin nuorten ikäluokat (alle 19-vuotiaat).  Suomi on näiden maiden joukossa. Vielä 30 vuotta sitten tällaisia talouksia ei ollut lainkaan.

 

Koko raportti HelpAge Internationalin sivuilla: http://www.helpage.org/