Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

21.11.
2012

Valtaa vanhuus -liike mukaan Yhteisvastuukeräykseen

Valtaa Vanhuus/Med Ålderns Rätt/Occupy Your Own Age – liikkeen tavoitteena on muuttaa vanhuuteen liittyviä asenteita. Vanhuus ei ole sairaus eikä häpeä. Vanhat ihmiset ovat yhteiskunnan tärkeä voimavara. Valtaa vanhuus -liike on järjestänyt vuonna 2012 erilaisia tapahtumia ja tulee jatkamaan toimintaansa eri muodoissa seuraavinakin vuosina. Valtaa vanhuus –liikkeen järjestöt tavoittavat toiminnallaan tuhansia vanhustyön alan työntekijöitä ja asiantuntijoita, kymmeniätuhansia palvelujen käyttäjiä. Valtaa vanhuus -liike kehottaa kaikkia suomalaisia valtaamaan oma vanhuutensa.

Yhteisvastuukeräys kampanjoi vuonna 2013 ihmisarvoisen vanhuuden puolesta.

Kotimaassa keräysvaroin käynnistetään etsivän vanhustyön hanke, jossa kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat syrjäytyneet ja yksinäiset vanhukset. Kotimaisen vanhustyön lisäksi Yhteisvastuu auttaa Kambodžassa maaseudun köyhiä kyläyhteisöjä parantamaan monin tavoin ympäristönsä elinolosuhteita ja hankkimaan toimeentulonsa itsenäisesti. Yhteisöjen vahvistuminen helpottaa myös vanhusten arkea. Yhteisvastuukeräys on Suomen suurin vuosittain toteutettava kansalaiskeräys ja ”lähimmäisenrakkauden kansanliike”, jonka toimintaan osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia ympäri Suomen.

Yhteisvastuukeräys ja Valtaa Vanhuus -liike toimivat yhteistyössä marraskuusta 2012 lähtien suuremman synergiaedun rakentamiseksi. Tavoitteet ovat yhteiset ja yhteistyöllä helpommin saavutettavissa. Suomalaisen vanhuskuvan on aika muuttua mielissämme ja toimintaan on saatava kaikki mukaan.