Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

14.11.
2013

Kansalaisaloite: Ympärivuorokautisessa hoidossa oleville on saatava lakisääteinen oikeus ulkoiluun

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lakia asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Kansalaisaloitteessa vedotaan eduskuntaan, että se sisällyttäisi uuteen valmisteilla olevaan itsemääräämisoikeuslakiin päivittäisen tunnin ulkoiluoikeuden ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa oleville ihmisille.
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/625