Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

30.1.
2014

Allekirjoita kansalaisaloite ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ulkoiluoikeudesta

Pakkanen paukkuu nurkissa ja tuuli tunkee talvitakin läpi pistävänä. Avaan sukkelasti työpaikan oven. Mukavaa päästä sisälle lämpimään!

Näin yksinkertaista se on niin kauan, kun voi itse valita onko sisällä vai ulkona. Jos jonain päivänä terveydentilani ja toimintakykyni heikkenee niin paljon, että joudun ympärivuorokautiseen hoitopaikkaan asumaan, vähenevät valinnan mahdollisuuteni nopeasti. Mikäli tilanne on sama kuin tällä hetkellä, on paljon todennäköisempää, että en pääse ulos kuin että ulkoilu olisi edelleen osa päivittäistä elämääni.  Tämä karu kuva välittyy meille tuoreesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisusta: http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/organisaatio/rakenne/yksikot/ikaihmisten_palvelut/asiantuntija_vastaa

Muutetaan tämä ja päästetään ihmiset valitsemaan, haluavatko he mennä ulos vai eivät! Ota esiin pankkitunnukset ja käy sähköisesti allekirjoittamassa ulkoilusta tehty kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/625

Samalta sivulta voi myös tulostaa paperisen lomakkeen ja lähettää sen Ikäinstituuttiin, Asemapäällikönkatu 7, 00520 Helsinki.

Ulos pääseminen on perusoikeus. Lisäksi sillä on tutkimusten mukaan monia hyvinvointivaikutuksia. Se rauhoittaa, happipitoinen ilma virkistää, se lisää vastustuskykyä, parantaa yöunta, vähentää kivun kokemuksia ja ahdistuneisuutta, antaa virikettä kaikille aisteille. Miksi siis jättäisimme kaikkein huonokuntoisimmat vaille näitä hyviä asioita? Miksi emme tarjoaisi myös työntekijöille mahdollisuutta saada nämä terveyshyödyt osana työpäiviään?

Ulkoilualoitteessa ehdotetaan samantasoista oikeutta pitkäaikaishoidossa oleville kuin lakisääteisesti vangeilla on. Tämä voitaisiin kirjata osaksi tekeillä olevaa itsemääräämisoikeuteen liittyvää lakia. Näin ulkoilusta tulisi olennainen osa laitoshoidossa asuvien noin 53 000 iäkkään ihmisen elämää ja samalla hoitolaitokset aukeaisivat enemmän tavallisen elämän suuntaan.       

Ulkoilualoite menee Eduskunnan käsiteltäväksi, jos saamme siihen 50 000 allekirjoitusta. Toimi siis heidän puolestaan, jotka eivät itse pysty vaatimaan parannuksia tilanteeseensa. Rakennetaan samalla parempaa vanhuutta itsellemme.      

Aloitetta tukevat monet eläkeläisjärjestöt, vanhustyötä tekevät järjestöt sekä kansanterveysjärjestöt.

Ulkoiluterveisin,

Päivi Topo
johtaja, Ikäinsituutti