Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

27.2.
2014

Vanhojen oikeudet esiin!

Tämä vuosi on alkanut vauhdikkaasti vanhojen ihmisten asiassa. Olin Suomen delegaatiossa YK:n Sosiaalisen kehityksen toimikunnan istunnossa New Yorkissa helmikuun alussa ja pidin Suomen oheistapahtumassa Valtaa Vanhuus -liikettä esittelevän puheen. Ikäihmisten asiat olivat muutenkin keskeisesti esillä.

Nyt valmistellaan nimittäin uusia vuosituhattavoitteita. Tiedättehän, vuosituhannen vaihtuessa YK asetti tiukat tavoitteet seuraavalle 15 vuodelle. Millennium Development Goals, vuosituhattavoitteet. Niihin kuuluivat mm köyhyyden puolittaminen, lapsikuolleisuuden ja äitiyskuolleisuuden raju vähentäminen vuoteen 2015 mennessä. Näissä ei kuitenkaan huomioitu millään tavoin yhtä megatrendiä: väestön vanhenemista. Nyt kansainväliset vanhojen ihmisten järjestöt haluavat asiaan muutoksen.

Eräs näkökohta asiaan on, että meiltä puuttuu vanhojen ihmisten oikeuksien sopimus. Suomi on sitoutunut yleiseen ihmisoikeussopimukseen. Ihmisoikeuksien julistus alkaa kauniisti: “Jokainen ihminen on syntynyt vapaana ja tasavertaisena arvoltaan ja oikeuksiltaan”. Se ei ole kuitenkaan riittänyt lasten aseman turvaamiseen, vaan on solmittu erityinen lasten oikeuksien sopimus. Muutama vuosi sitten saatiin vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus. Se asetti meidät suomalaisetkin tarkastelemaan tilannetta tarkemmin. Lainsäädäntöömme tarvitaan muutoksia, ennen kuin voimme vahvistaa tuon sopimuksen.

Miten on vanhojen ihmisten laita? Monesti meidät unohdetaan ja meitä syrjitään, meistä puhutaan taakkana ja kestävyysvajeena, vaikka pitkäikäisyys on suuri siunaus ja voitto ihmiskunnalle. Oheistapahtumassamme Frederico Neto YK:n Länsi-Aasian aluetoimistosta (ESCWA) Beirutista esitti koskettavia tilastoja vanhojen ihmisten asemasta kriiseissä. Syyrialaisia pakolaisia on noilla alueilla miljoonittain. Vanhat jäävät avustusjärjestöiltäkin huomiotta, heidän tilanteensa vaikeutuu kun heiltä puuttuu jopa aivan yksinkertaisia apuvälineitä, kuten keppejä ja silmälaseja. Auttaisiko uusi sopimus?

Asia on edennyt niin pitkälle, että YK on asettanut kansainvälisen avoimen työryhmän valmistelemaan sopimusta. “Joskus työryhmä on tapa unohtaa asia, joskus oiva väline kehitellä ideoita konkretiaksi”, arvioi Jarmo Viinanen, YK-suurlähettiläämme. Järjestöjen on nyt syytä valvoa kehityksen suuntaa.

Pohdittavana on nyt, miten globaali ikääntyminen pitäisi ottaa tulevissa vuosituhattavoitteissa esille. Käsitelläänkö vanhuutta erillisenä asiana? Olemmeko suojeltava erityisryhmä, vai aivan tavallisia ihmisiä? Miten vältetään vastakkainasettelut, kun lapset, nuoret tai työttömät on otettava huomioon? On syytä toivoa, että yhdessä onnistumme kehittelemään uudenlaisia sukupolvitavoitteita. Ne näyttäisivät, että me vanhat ihmiset haluamme hartaasti olla voimavarana yhteisöillemme, tukena lastenlastemme sukupolvelle, ja silti otamme oman sijamme ja ihmisarvomme.

Professori Vappu Taipale
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtaja

Lisätietoa: http://www.valtaavanhuus.fi/materiaalit/