Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

23.5.
2014

Nato, lääketurvallisuus ja arkiliikunta puhuttivat EU-vaaliehdokkaita

 

Valtaa Vanhuus –liikkeen järjestämässä EU-paneelikeskustelussa yleisö nosti esiin huolen lääketurvallisuudesta. Sirpa Pietikäisen mielestä lääketestauksessa täytyy paremmin huomioida eri käyttäjäryhmät, kuten lapset ja ikäihmiset, miehet ja naiset. Nykyisin lääkkeitä testataan keski-ikäisillä, työssä käyvillä ja hyväkuntoisilla ihmisillä. Myös lääkkeiden haittavaikutuksia ja vaikutuksia toisiinsa täytyy testata tarkemmin. 

Lääkkeillä sitominen nousee silloin tällöin esiin mediassa. Laitoksessa olevien ihmisten rauhoittaminen lääkkeillä toimintakyvyttömiksi loukkaa Merja Kyllösen mukaan ihmisoikeuksia. Nykyiset toimintatavat tarvitsevat perusteellista remonttia, johon liittyy niin asenteiden muutos kuin riittävä henkilöstön määrä.

EU:n turvatakuu on poliittinen

Ukrainan tilanne nosti esille Suomen liittymisen puolustusliitto Natoon. Mikael Pentikäinen kannatti liittymistä vahvasti kun taas Merja Kyllönen muistutti yhteistyön ja kumppanuuden merkityksestä Suomen ja Venäjän välisessä yhteistyössä. Pietikäinen korosti, että päätöksiä ei voi tehdä vain Ukrainan perusteella. Liittymistä täytyy harkita rauhassa ja punnita asian eri puolia. 

Kysymykseen EU:n turvatakuun merkityksestä Tarja Cronberg ja Björn Månsson muistuttivat sen olevan poliittinen, ei sotilaallinen. EU:lla on maailman suurin armeija, jolla ei kuitenkaan ole yhteistä johtamisjärjestelmää. Yhteistyötä kannattaa kehittää. 28 EU-maata käyttää puolustukseen 200 miljardia euroa, mikä on enemmän kuin Venäjä ja Kiina yhteensä.

Liikunta kuuluu kaikille

Liikunnalla on suuri merkitys ikäihmisten omatoimisuuteen ja pidempään kotona pärjäämiseen.  Merja Kyllönen korosti esteiden poistamisen merkitystä ikäihmisten liikkumiseen. Pietikäinen kertoi EU:n esteettömyysasetuksesta, joka parantaa yksityisten ja julkisten palveluiden saatavuutta kaikille käyttäjille, esteettömästi.

Arkiliikunta on tärkeä kaikille ja erityisesti ikäihmisille. Miapetra Kumpula-Natri muistutti EU:n antavan ainoastaan suosituksia ja järjestävän erilaisia teemavuosia. Kunnat ovat vastuussa liikuntapalveluiden järjestämisestä sekä tiedottamisesta oman alueensa palveluista. Tällä hetkellä tieto ei saavuta kaikkia.

Arkiliikuntaa parantaa palveluiden, kuten kauppojen, kirjastojen ja terveyskeskusten sijainti lähellä asukkaita, niin kaupungissa kuin haja-asutusalueilla. Palveluiden siirtäminen suuriin keskittymiin lisää yksityisautoilua ja eriarvoisuutta, rajoittaen ikäihmisten pääsyä tarvitsemiensa palveluiden äärelle.

Tästä oli kyse: Tiedolla ja asenteella Eurooppaan

Valtaa Vanhuus –liike järjesti eurovaaliehdokkaille paneelikeskustelun 20. toukokuuta Kampin palvelukeskuksessa Helsingissä. Mukana olivat Tarja Cronberg (vihr.), Merja Kyllönen (vas.), Miapetra Kumpula-Natri (sos.dem.) Mikael Pentikäinen (kesk.), Sirpa Pietikäinen (kok.), Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.), Björn Månsson (rkp) ja Tiina Tuomela (krist.). Paneelikeskustelun puheenjohtaja oli Vappu Taipale ja tilaisuuden juonsi Setlementtiliiton vanhus- ja seniorityön toimialajohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski.

Tilaisuuden lopuksi muusikko Jussi Raittinen kutsui ehdokkaat ja yleisön kahville. Hän esitti musiikkia vuosien varrelta ja sai yleisönkin laulamaan.

Valtaa Vanhuus / Med ålderns rätt –liike on seitsemän järjestön ja yksittäisten henkilöiden muodostama toimija, jonka tehtävänä on edistää positiivista vanhuskuvaa, vanhojen ihmisen asemaa ja arvostusta Suomessa. Liikkeessä ovat mukana Folkhälsans förbund rf, Ikäinstituutti. Miina Sillanpään Säätiö, Omaishoitajat ja läheiset –liitto ry, Suomen Setlementtiliitto ry ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry. Vuonna 2014 liikettä hallinnoi Suomen Setlementtiliitto.