Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

22.9.
2014

Tulevaisuuden tekijät vanhusten palveluiden kehittäjinä

Väestön ikääntyminen on täynnä mahdollisuuksia. Ruotsalainen vanhusten palveluita kehittävä Swedish Care International käänsi viime vuonna katseensa tulevaisuuden tekijöihin ja haastoi sairaanhoidon opiskelijat edistämään positiivista muutosta vanhusten palveluissa. Opiskelijoita pyydettiin kirjoittamaan paperille ideansa vanhusten palveluiden ja hoidon kehittämisestä. Paras innovaatio palkittiin stipendillä ja yksilöllisesti rakennetulla kansainvälisellä harjoittelujaksolla. Swedish Care International on ruotsalainen toimija, joka kehittää hyvän vanhusten- ja dementiahoidon edellytyksiä ja levittää niitä kansainvälisesti. 

Pohjoismainen yhteistyö on voimaa, kun tänä vuonna Queen Silvia Nursing Award -stipendi jaetaan Suomessa ensimmäisenä maana Ruotsin ulkopuolella. Queen Silvia Nursing Award -kilpailun ja sen palkintona olevan 6000 euron arvoisen stipendin päämääränä on edistää sairaanhoitajaksi opiskelevien kiinnostusta tulevaisuuden vanhustenhoidon kehittämiseen sekä tarjota heille mahdollisuus omien innovaatioiden luomiseen. Voittajalla on mahdollisuus arvioida omia ideoitaan puolen vuoden yksilöllisesti räätälöidyllä harjoittelujaksolla, jolloin hän tutustuu vanhusten palveluiden kysymyksiin useista näkökulmista ja saa kallisarvoista kokemusta eri organisaatioista sekä Suomessa että ulkomailla. Kunniaa saa myös voittoisan opiskelijan opinahjo, ammattikorkeakoulu, jolle myönnetään kunniapalkinto.

Jatkossa vuosittain toteutettavan kilpailun tekevät mahdolliseksi yhteistyökumppanit, joita Suomessa ovat muun muassa Folkhälsan, Sairaanhoitajaliitto ja tamperelainen Sopimusvuori. Hanketta suojelee ministeri Paula Risikko. Ensimmäinen suomalainen stipendin saaja julkistetaan joulukuussa 2014. Stipendin hakuaika päättyy 15.11.2014. Lisätietoja ja hakuohjeita löytyy linkistä www.sci.se ja www.queensilvianursingaward.fi

Jään innostuneen odottamaan, millaisia näköaloja ja kehittämisen työvälineitä tulevaisuuden tekijät nostavat esille mahdollisuuksia täynnä olevasta vanhustyöstä. Ja olisikohan tässä pieni toive myös orastavaan Suomi-Ruotsi otteluun? Voisimme kilpailla paitsi vastausten määrästä, myös siitä, miten hyvin luovat ideat otetaan käyttöön. Tilausta on myös rajat ylittävälle ja  ylisukupolviselle yhteistyölle.

 

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski
Seniori- ja vanhustyön toimialajohtaja, Suomen Setlementtiliitto
Valtaa Vanhuus -verkoston puheenjohtaja 2014