Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

1.10.
2014

Suomi edelleen sijalla 15 vanhusten hyvinvointi-indeksissä

Suomi on edelleen sijalla 15 HelpAge International -järjestön vanhojen ihmisten hyvinvointi-indeksissä. Tämän vuoden Global Age Watch Index julkistetaan 1.10.2014. Globaali ikäindeksi kuvaa vanhojen ihmisten toimeentuloa, terveyttä ja elämän laatua. Indeksi julkistettiin viime vuonna ensimmäisen kerran, jolloin Suomi oli myös sijalla 15. Kaikki Pohjoismaat sijoittuvat 15 parhaan joukkoon. Norja on kirinyt ensimmäiseksi, Ruotsi on kakkosena. Islanti on seitsemäs ja Tanska sijalla kaksitoista. Kaikkiaan indeksissä on arvioitu 96 maata. 

Indeksissä arvioidaan neljä eri aluetta: vanhojen ihmisten toimeentulo, terveys, koulutus ja työllistyminen sekä elinympäristön ikäystävällisyys. Indeksin laatimiseen on osallistunut joukko nimekkäitä tutkijoita ympäri maailmaa. Tutkijat toivovat, että indeksistä tulee vakiintunut keino mitata eri maiden selviytymistä vanhusten asioiden hoidossa.

Suomen sijoitusta tässä kansainvälisessä indeksissä heikentävät vanhojen ikäluokkien heikko koulutus ja erityisesti vanhojen naisten pienet eläkkeet. Eräänä mittarina on HLE, Healthy Life Expectancy, eli odotettavissa olevien terveiden ikävuosien määrä vanhuudessa. Suomalaiset tutkijat kiinnittävät huomiota siihen, että Suomessa tilanne on parantunut huomattavasti viime aikoina, mutta se ei vielä heijastu käytettyihin kansainvälisiin mittareihin.  

Ikä vaatii toimia!

Lokakuun ensimmäistä päivää vietetään kansainvälisesti vanhojen toimintapäivänä tunnuksella ADA, Age Demands Action eli Ikä Vaatii Toimia. HelpAge International johtaa toimia globaalisti, Suomessa asialla on Valtaa Vanhuus -liike, joka toimii pontevasti asiassa. Vanhat ihmiset eivät ole mikään harmaa massa, vaan joukko keskenään hyvin erilaisia ihmisiä. Lisäksi kuusikymppiset ovat kokeneet erilaisia asioita elämässään kuin yhdeksänkymppiset. Olisi syytä tuntea paremmin eri ikäryhmien elämänolosuhteet ja mielipiteet. 

- Meiltä ei yleensä kysytä. Valtaa Vanhuus -liikkeen yhtenä mottona onkin Kysy, älä oleta!, painottaa Vappu Taipale, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtaja.  
- Indeksi kertoo, että Suomella on paljon parannettavaa vanhojen ihmisten elinolosuhteissa. Euroopan maidenkin joukossa Suomi on vasta puolessa välissä, kertoo toimialajohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski Suomen Setlementtiliitosta. Ruuskanen-Parrukoski on vuonna 2014 Valtaa Vanhuus -liikkeen puheenjohtaja.  

Hallitusten on nostettava vanhat ihmiset yhteiskuntien voimavaraksi. Vuonna 2000 maailmassa oli ensimmäistä kertaa enemmän yli 60-vuotiaita kuin alle 5-vuotiaita. Kymmenen vuoden kuluttua vanhojen ihmisten määrä tulee ylittämään miljardin ihmisen rajapyykin. 

Myös kansantaloudet ikääntyvät, ja kulutuksen painopiste siirtyy vanhempiin ikäluokkiin. Vuonna 2010 maailmassa oli jo 23 maata, joissa yli 65-vuotiaiden ikäluokat kuluttivat enemmän rahaa kuin nuorten ikäluokat (alle 19-vuotiaat).  Suomi on näiden maiden joukossa. Vielä 30 vuotta sitten tällaisia talouksia ei ollut lainkaan. Koko raportti HelpAge Internationalin sivuilla: www.helpage.org, www.globalagewatch.org

Lisätietoja:

Professori Vappu Taipale, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtaja, p. 0400 503 623, vappu@vapputaipale.fi

Toimialajohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, Valtaa Vanhuus -liikkeen puheenjohtaja vuonna 2014, p. 050 563 4671, pirkko.ruuskanen-parrukoski@setlementti.fi

Viestintäpäällikkö Jaana Kymäläinen, Suomen Setlementtiliitto, p. 050 577 2262, jaana.kymalainen@setlementti.fi