Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

30.12.
2015

Ennaltaehkäisy viivästyttää muistisairauden puhkeamista

Muistisairaudet koskettavat 27 miljoonaa eurooppalaista sairastumisen tai hoitosuhteen kautta. Kuulun Alzheimer Europen johtokuntaan, jossa pyrimme vaikuttamaan Euroopan tasolla muistisairauksien ennalta ehkäisyyn, parempaan diagnosointiin ja hoitoon sekä muistisairauksiin liittyvän stigman vähentämiseen. 

Eurooppalainen kattojärjestö pyrkii vaikuttamaan EU-tason päätöksiin esimerkiksi tutkimusrahoituksesta tai terveysstrategian painopisteistä, sekä tuomaan muistisairauksiin liittyvää viimeistä tietoa eurooppalaisille päättäjille.

Vuoden viimeisessä tapaamisessa Alzheimer Europessa käsiteltiin muistisairauksien ennalta ehkäisyä. Pääosin Suomessa valmisteltu FINGER-projekti on juuri saatu päätökseen ja sen tulokset ovat lupaavia. Ennaltaehkäisevien toimin (liikunnan ja ravintotietouden lisääminen sekä säännöllinen aivojen harjoittaminen) parannettiin 30 prosentilla testiryhmän kognitiivista toimintakykyä ja ennaltaehkäistiin aivojen rappeutumista.

Muistisairauksien synnyn viivyttämisellä on suuri merkitys. Projektin yhteydessä arvioitiin, että viisi lisävuotta terveenä ennen sairauden puhkeamista vähentäisi muistisairaiden määrää puolella.

FINGER-projektin tulokset ovat herättäneet kiinnostusta ympäri maailmaa. Ennaltaehkäisyn merkityksestä on pitkään puhuttu, mutta sen tueksi tarvitaan tämän kaltaisia tutkimustuloksia. On myös tärkeä huomata, että toimet muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi ovat osoittautumassa pitkälti samanlaisiksi kuin kroonisten sairauksien kohdalla. Jatkossa tulisikin käsitellä näiden sairauksien ennaltaehkäisytoimia enemmän yhdessä.

Sirpa Pietikäinen
Euroopan parlamentin jäsen