Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

2.4.
2015

Kuulumisia Valtaa Vanhuus -liikkeestä

Tapasimme valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakankaan sosiaali- ja terveysministeriössä  25. helmikuuta. Keskustelussa vaihdoimme kokemuksia ja mielipiteitä molemmin puolin. Mukana tapaamisessa olivat Vappu Taipale ja Eeva Kainulainen.

Valtaa Vanhuus -liike haastaa kansalaiset ja tulevat päättäjät toimimaan rohkeasti hyvän, arvokkaan vanhuuden puolesta. Kaikissa ikävaiheissa ihminen haluaa olla osallinen, toimia, vaikuttaa ympäristöönsä ja antaa oman panoksensa yhdessä muiden kanssa ihan niin kuin aikaisemminkin. Ikääntyminen ja eläköityminen vaikuttavat asumiseen, liikennejärjestelyihin, kauppaan, palveluihin, esteettömyyteen, kulttuuriin ja tietotekniikkaan ja vanhuksen taloudelliseen tilanteeseen. Vanheneminen ei ole vain sosiaali- ja terveysasia.

Toimme ministerin ja valtiosihteerin tietoon seuraavat asiat:

1. Valtaa Vanhuus- liike on toiminut vapaaehtoisvoimin koko toimintansa ajan. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta on keskeinen liikkeen kannalta. Olemme mm. valmistelleet vanhusneuvostojen toiminnan tueksi vinkkivihkon,  joka lähetetään kevään akana kaikille vanhusneuvostoille.

2. Eläkeläiset tekevät paljon ja monenlaista vapaaehtoistyötä. Joku vetää oman ammattialansa harrastuspiiriä, toinen ulkoiluttaa vanhuksia, auttaa naapuria, ohjaa nuoria liikunnan piiriin tai osallistuu ystävätoimintaan. Muotoja on monia. Vapaaehtoistyö tuo usein erilaisia kustannuksia tekijälleen, kuten matkakuluja, uimahallimaksuja yms.  Kuka maksaa, kuinka paljon ja millä perusteella on sarka, joka kaipaa selkeitä ohjeita ja yhtenäistä käytäntöä. Tässä asiassa on selkiytettävä lainsäädäntöä myös verohallinnon kanssa.

Valtaa vanhuus -liike on toiminut kansainvälisissä asioissa aktiivisesti ja välittänyt Suomeen erityisesti HelpAge International -järjestön rakentamaa tietoa. Global Age Watch Index on järjestön maailmanlaajuinen vanhusten tilanteen vertailu, joka on nyt tehty kahteen kertaan. Suomen sijoitus on molemmissa ollut viidestoista; siis varsin huono, kun muut Pohjoismaat ovat menneet ohitsemme. Olemme huolestuneita tästä tilanteesta – Suomi tarvitsee paremman vanhuspolitiikan ja sijainnin indeksin tuloksissa. Toimitimme heille Global Age Watch Indexin vuodelta 2013 ja 2014.

3. Pidämme tärkeänä ”arvokkaan vanhuuden” termistön säilyttämistä kaikessa vanhuksia koskevassa lainsäädännössä. Sanat ohjaavat ihmisten ajattelua. Päättäjien on toimittava lainsäädännön hengen ja pykälien mukaisesti tehdessään vanhuksien elinoloja koskevia päätöksiä ja suunnitelmia.

4. Kaikkien järjestöjen kannalta hankintalaki ja -direktiivi ovat keskeisiä. Keskustelimme painavasti tästä asiasta. Ei voi olla tarkoituksenmukaista, että pienet toimijat häviävät kilpailun kansainvälisille hoiva-alan yrityksille. Jätimme Vanhusalan järjestöjen yhteisen kannanoton (19.5.2014).

Heli Stenvall
Valtaa Vanhuus –verkoston puheenjohtaja