Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

2.4.
2015

Keski-iän liikunta näkyy reippaana vanhuutena

 

Nyt se on todistettu tieteellisesti! Keski-iän liikunnan vaikutukset ulottuvat vanhuuteen asti. Salla Savela osoitti väitöskirjassaan, miten keski-iän liikunta toimii myöhempien ikävuosien hyvinvoinnin ja elinpäivien lähteenä. Oman vanhuutensa voi vallata siis jo keski-ikäisenä.

 

Helsingin Johtajat-tutkimus seurasi 1970-luvulta asti johtotehtävissä olleita miehiä. Savela selvitti keski-iän liikunnan yhteyksiä mm. vanhuuden elämänlaatuun, hauraus-raihnaus-oireyhtymään ja kuolleisuuteen. Liikunnan harrastajat elivät merkittävästi pidempään ja riski haurastua oli viisi kertaa pienempi kuin liikkumattomilla. Liikunnan suojaava vaikutus oli riippumaton keski-iän painoindeksistä, kolesterolista ja verensokerista, se ei siis koskenut pelkästään timmejä terveysintoilijoita vaan tavallisia liikkujia. 

Mielenkiintoista kyllä tutkimuksessa perehdyttiin myös telomeerien pituuteen. Telomeerit ovat kromosomien päissä olevia osasia, ja niiden lyhenemisen uskotaan olevan yhteydessä vanhenemiseen. Tutkijaa yllätti, että suotuisinta telomeerien pituudelle oli keski-iässä harrastettu kevyt liikunta, ei raskas rehkiminen.

Salla Savela: Physical  activity in midlife and health related quality of life, frailty, telomere length and mortality in old age. Oulun Yliopisto 2014

Professori Vappu Taipale 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton puheenjohtaja