Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

13.4.
2015

MEP Merja Kyllönen kysyi Euroopan komissiolta ikäihmisten huomioimisesta EU:ssa - Lue komission vastaus!

MEP Merja Kyllönen osoitti viime vuoden päätteeksi Euroopan komissiolle kysymyksen ikäihmisten huomioimisesta EU:ssa, erityisesti EU:n innovaatiopolitiikassa. Seuraavana on hänen kysymyksensä sekä 11.3. saapunut komission vastaus kysymykseen. 

Lisää Merja Kyllösen kuulumisista parlamentissa: http://www.merjakyllonen.fi/

Kirjallisesti vastattava kysymys E-000285/2015 komissiolle / työjärjestyksen 130 artikla / Merja Kyllönen (GUE/NGL) 

Aihe:    Ikääntyvä Eurooppa ja innovaatiopolitiikka

Ikääntyminen on voimakkain Euroopan demografiaan tällä vuosisadalla vaikuttava tekijä. Kansalaisten yleisen terveydentilan koheneminen mahdollistaa pitkän, terveen ja aktiivisen ikääntymisen. Vuonna 2060 lähes 30 prosenttia Euroopan väestöstä on yli 65-vuotiaita, ja samalla yli 80-vuotiaiden osuus Euroopan väestöstä kasvaa yli 10 prosenttiin. Ei siis puhuta mistään marginaalisesta väestöryhmästä. Edistynyt teknologinen kehitys, etäterveydenhuoltopalvelut sekä monipuolistuvat kommunikointimuodot voivat selkeästi parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja jatkaa aktiivista elämää omassa elinympäristössään. Toisaalta nopea teknologiakehitys ja niiden käyttöönotto voi asettaa ikäihmisiä hyvin epätasa-arvoiseen asemaan riippuen uusien ratkaisujen saatavuudesta ja kustannuksista sekä yksilöiden valmiuksista ottaa teknologioita käyttöön.

Käyttäjäpotentiaali ikäihmisiä palveleville uusille palveluille ja ratkaisuille on valtava. Ikääntyvän väestön laadukkaan elämän tukeminen parantaa koko yhteiskunnan hyvinvointia. Olen huolissani siitä, milloin EU-tasolla siirrytään puheista tekoihin ja todella ryhdytään toimiin hyvän ikääntymisen politiikan puolesta. Kansallisesti askelia oikeaan suuntaan on jo otettu muun muassa Irlannissa.

Näkyykö yhä kasvava tarve kehittää ikäihmisten aktiivisuutta ja osallisuutta parantavia ratkaisuja EU:n innovaatiopolitiikassa sekä siihen liittyvän rahoituksen suuntaamisessa?

Entä onko komissiolla aikomuksia luoda puitteita tai pelisääntöjä näiden teknologioiden ja uusien ratkaisujen käytettävyyden, saavutettavuuden sekä käyttäjien syrjimättömyyden varmistamiseksi?

Lue koko kysymys sekä komission vastaus: Linkki