Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

9.9.
2015

Suomi paransi sijoitustaan vanhusten hyvinvointi-indeksissä

Suomi paransi hieman sijoitustaan viime vuodesta HelpAge International -järjestön kansainvälisessä vanhusten hyvinvointia mittaavassa indeksissä. Indeksi julkaistiin tänään keskiviikkona.

Global AgeWatch Index (www.globalagewatch.org)  kuvaa vanhojen ihmisten sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia 96 maassa. Hyvinvointia arvioidaan neljällä eri osa-alueella: toimeentulo, terveys, elinympäristön ikäystävällisyys sekä toimintakyky.

Suomi sijoittui tänä vuonna indeksissä 14. sijalle. Kahtena aiempana vuonna maa on ollut listalla 15. Muut Pohjoismaat pärjäsivät vertailussa Suomea paremmin. Norja ja Ruotsi ylsivät listalla toiselle ja kolmannelle sijalle, Islanti sijalle seitsemän ja Tanska sijalle yksitoista. Listan ykköseksi nousi tänä vuonna Sveitsi.

- Vaikka Suomen sijoitus nyt hieman nousi, ero muihin Pohjoismaihin on edelleen suuri. Pelkona on, että hallituksen suunnittelemat leikkaukset eläkeläisten etuisuuksiin syventävät tätä eroa”, sanoo toiminnanjohtaja Virpi Dufva Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta, joka on HelpAge Internationalin suomalainen järjestöjäsen.

Eriarvoisuus kasvaa kansallisesti ja kansainvälisesti 

HelpAge International on yksi maailman suurimmista kansainvälisistä vanhustyön toimijoista, joka tekee työtä vanhojen ihmisten oikeuksien puolesta. Se nostaa näkyviin vanhoihin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää sekä kriiseissä että arkipäivän tilanteissa ja vaatii vanhojen ihmisten köyhyyden poistamista. HelpAge Internationalin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu 114 järjestöä noin 70 maasta.

Järjestö on indeksin tulosten perusteella huolestunut siitä, että eriarvoisuus parhaiten ja huonoimmin pärjäävien maiden vanhusten välillä kasvaa. Ero elinajan odotteessa 60. ikävuoden jälkeen on kasvanut vuosina 1990 - 2012 selvästi. Hyvinvoivissa maissa elinikää on 60. ikävuoden jälkeen odotettavissa 7,3 vuotta enemmän kuin köyhimmissä. 

- Hyvin ja huonosti voivien vanhojen ihmisten ero kasvaa myös Suomessa. Yksinasuvien, pienituloisten ja sairaiden vanhusten tilanne saattaa leikkausten takia muuttua meilläkin kestämättömäksi, Virpi Dufva muistuttaa. 

Itä-Suomen professori Marja Vaaraman mukaan Suomen haasteet ovat työllisyydessä ja koulutuksessa. 60 vuotta täyttäneiden työllisyys on parantunut, toisaalta taas työttömyys on lisääntynyt. Toisen asteen koulutusuudistus tulee korjaamaan myös työllisyystilannetta vähitellen. Suomessa vanhuksilla on hyvät sosiaaliset suhteet. Kääntöpuolena on yksinasumisen kasvaminen, mikä lisää yksinäisyyden kokemista enemmän.

- 65-vuotiaiden elinolot ovat paremmat kuin koskaan. Tämä ei kuitenkaan enää näy 80-vuotiailla. Ongelmat kuormittuvat, jos olet yksinäinen, köyhä ja sairas, kertoo Vaarama.

Globaalisti miljoonat vanhat ihmiset elävät elämänsä ilman, että heidän elämänlaatuaan mitataan millään keinoin. Indeksin ulkopuolelle jäi 98 maata, koska niistä ei löytynyt tarpeeksi tietoa vanhusten hyvinvoinnista.

Eriarvoisuuden kasvun pysäyttäminen vaatii ikääntyneiden ihmisten parempaa huomioimista osana yhteiskuntaa sekä tarkemmin suunnattua politiikkaa vanhojen ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. HelpAge Internationalin mukaan YK:n syyskuun lopulla julkistettavat uudet kestävän kehityksen tavoitteet ottavat vanhat ihmiset huomioon aiempaa paremmin.

Global AgeWatch Index verkossa (grafiikka, kuvia, dataa): linkki 

Lisätiedot:

Virpi Dufva, toiminnanjohtaja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry  
virpi.dufva@valli.fi, 050 365 4664