Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

NÄYTÄ KYNTESI JA VALTAA VANHUUS!

Vanheneminen on luonnollinen osa elämää. Se ei ole sairaus eikä ongelma. Ikääntyminen on yksi maailman megatrendeistä. Rakennetaan Euroopasta hyvä esimerkki. Haastamme kaikki suomalaiset ja EU-vaaliehdokkaat ja päätöksentekijät toimimaan rohkeasti. Nähdään vanhuus uudella tavalla!

Vanheneminen koskettaa asumista, liikennettä, kauppaa ja palveluja, esteettömyyttä, kulttuuria ja tietotekniikkaa. Se ei ole vain sosiaali- ja terveysasia. Tämän päivän asenteella ei pärjätä tulevaisuudessa. Tarvitaan suuri muutos, ja se tarvitaan nyt. Vanhuuden asiat kuuluvat jokaiselle. Riittääkö rohkeutesi sekoittaa pakka ja rakentaa kuvio uusiksi?

Sukupolvet tarvitsevat toinen toisiaan. Sukupolvien välillä on jo nyt paljon solidaarisuutta. Tehdään se näkyväksi. Muutetaan puheet toiminnaksi.

HYVÄ ELÄMÄ – HYVÄ VANHUUS

Hyvä elämä on otettava omaan elämänkulkuun. Se on osallisuutta lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan. Hyvä vanheneminen vaatii muutosta asenteisiin. Pois pelko ja häpeä, pois mielikuva suuresta harmaasta massasta. Vanhoilla ihmisillä on voimavaroja, vireyttä ja kokemusta muillekin jakaa. Siksi ikäihmisillä on myös oma vastuunsa hyvän vanhuuden tekemisessä. Vanhuus on vallattava kaikille, myös sinulle itsellesi.

HYVÄ SUOMI, HYVÄ EUROOPPA – HYVÄ VANHUUS

1

OIKEUS OMAN NÄKÖISEEN VANHUUTEEN

Jokainen vanhenee omalla tavallaan. Vanha on yksilö. Siksi yksi ja sama malli ei vastaa kaikkien tarpeisiin. Vanhat ihmiset ovat keskenään erilaisempia kuin ihmiset missään muussa ikävaiheessa. Hyvässä Euroopassa on tilaa olla oma itsensä myös vanhana ja elää itselleen mielekästä elämää.

Tiedätkö, mitä vanhat ihmiset tekevät yksin ja yhdessä? Onko vanhoille tarjolla monipuolisia toiminnan mahdollisuuksia? Tiedätkö, että esteettömyys hyödyttää kaikkia eikä vain vanhoja? Haluatko edistää terveellistä elämää?

2

RAHALLA JA ASENTEELLA

Kaikki eurooppalaiset käyttävät palveluja. Rahaa tarvitaan. Nykyisilläkin resursseilla pystytään tekemään paljon uudella tavalla suuntaamalla niitä hyvinvoinnin edistämiseen kaiken ikäisten ihmisten hyväksi. Hyvä ehdokas uskaltaa ajatella palvelut uusiksi.

Oletko sinä määritellyt, mihin varoja pitäisi suunnata? Paljonko varoja käytetään hyvinvointiin, esteettömyyteen, elinympäristöön? Kannustatko niitä, jotka haluavat toimia uudella tavalla? Oletko riittävän moderni näkemään vanhat voimavarana?

3

KOKEMUSPÄÄOMAA JA NUORTA INTOA

Hyvän Euroopan rakentaminen on joukkuepeliä. Vanhat ovat osaajia ja tekijöitä. Hyvässä Euroopassa vanhojen ihmisten kokemukset ovat käytössä. Se on sosiaalista kestävyyttä. Kaikenikäisten yhteistyö ja vuoropuhelu vievät kehitystä eteenpäin. Iäkkäiden näkökulma tarvitaan kaikkeen koulutukseen.

Kuulevatko Euroopan nuoret vanhoja? Tietävätkö Euroopan vanhat ihmiset mikä nuorille on tärkeää? Mitä työikäiset odottavat vanhuudeltaan? Onko Euroopassa foorumeita eri-ikäisten yhteiselle keskustelulle?

4

KYSY, ÄLÄ OLETA!

Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että vanhoja ihmisiä kuullaan. Älä kuvittele, älä luule, vaan kysy vanhalta! Kysy vanhojen eri ikäryhmiltä, älä katso yli 65-vuotiasta väestöä yhtenäisenä joukkona. Vanhoja on Euroopassa yli 92 miljoonaa ja Suomessakin yli miljoona. Yksi mielipide ei kata koko joukkoa.

Tiedätkö, mitä 75-vuotiaat ajattelevat, mitä 85-vuotiaat toivovat tai miten 95-vuotiaat toimivat? Oletko kysellyt vanhoilta heidän arjen tarpeitaan? Saavatko palvelujen käyttäjät äänensä kuuluville vai kuullaanko vain asiantuntijoita?

5

JOUKKUEPELIÄ KOKO KENTÄLLÄ

Hyvän Euroopan rakentaminen on joukkuepeliä. Haluamme Euroopan olevan paikka, jossa ihmisen on hyvä elää. Hyvässä Euroopassa ikääntymisen arvostus näkyy kaikessa politiikassa. Vanhuus tarjoaa myös iloisia asioita. Hyvinvoivat vanhat ihmiset ovat Euroopan kilpailuvaltti.

Tiedätkö, miten paljon vanhat ihmiset kuluttavat ja millaisia he ovat kuluttajina? Miten kävisi kulttuurille ja matkailulle ilman vanhoja ihmisiä? Tiedätkö, kuinka paljon vanhat ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä? Vanhat ihmiset lisäävät paikallista elinvoimaa.

6

HYVÄN ELÄMÄN INNOVAATIOT

Yrityksillä on vastuu hyvien ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä vanhoille ihmisille. Vanhat ihmiset ovat suuri kuluttajaryhmä. Euroopan kaupungit ja kunnat tarvitsevat vanhoille asukkailleen uusia tuotteita, palveluita ja teknologioita, joissa käytettävyys on huomioitu.

Miten kannustaisit sosiaalisia innovaatioita yhteydenpitoon, vuorovaikutukseen tai turvallisuuden tunteen lisäämiseen? Hyvä elämä edellyttää laadukkaita, kestäviä ja kauniita tuotteita. Miten kannustat yrityksiä kehittämään tuotteita vanhojen tarpeisiin?

Valtaa Vanhuus -teesit (pdf-tiedosto)