Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

NÄYTÄ KYNTESI JA VALTAA VANHUUS!

Vanheneminen on luonnollinen osa elämää. Se ei ole sairaus eikä ongelma. Ikääntyminen on yksi maailman megatrendeistä. Rakennetaan Suomesta hyvä esimerkki. Haastamme kaikki kuntalaiset ja kuntapäättäjät toimimaan rohkeasti. Nähdään vanhuus uudella tavalla!

Vanheneminen koskettaa asumista, liikennettä, kauppaa ja palveluja, esteettömyyttä, kulttuuria ja tietotekniikkaa. Se ei ole vain sosiaali- ja terveysasia. Tämän päivän palvelumalleilla ja asenteella ei pärjätä tulevaisuudessa. Tarvitaan suuri muutos, ja se tarvitaan nyt. Vanhuuden asiat kuuluvat jokaiselle kuntalaiselle ja kunnan päättäjälle. Riittääkö rohkeutesi sekoittaa pakka ja rakentaa kuvio uusiksi?

Sukupolvet tarvitsevat toinen toisiaan. Sukupolvien välillä on jo paljon solidaarisuutta. Tehdään se näkyväksi. Muutetaan puheet toiminnaksi.

Hyvä elämä on otettava omaan elämänkulkuun. Se on osallisuutta lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan. Hyvä vanheneminen vaatii muutosta asenteisiin. Pois pelko ja häpeä, pois mielikuva suuresta harmaasta massasta. Vanhoilla ihmisillä on voimavaroja, vireyttä ja kokemusta muillekin jakaa. Siksi ikäihmisillä on myös oma vastuunsa hyvän vanhuuden tekemisessä. Vanhuus on vallattava kaikille, myös sinulle itsellesi.

1

OIKEUS OMAN NÄKÖISEEN VANHUUTEEN

Jokainen vanhenee omalla tavallaan. Vanha on yksilö. Siksi yksi ja sama malli ei vastaa kaikkien tarpeisiin. Vanhat ihmiset ovat keskenään erilaisempia kuin ihmiset missään muussa ikävaiheessa. Hyvässä kunnassa on tilaa olla oma itsensä myös vanhana ja elää itselleen mielekästä elämää.

Onko kuntasi kartoittanut, mitä vanhat ihmiset tekevät yksin ja yhdessä? Onko vanhoille tarjolla monipuolisia toiminnan mahdollisuuksia? Onko kunnassasi huomattu, että esteettömyys hyödyttää kaikkia? Haluaako kuntasi edistää liikuntaa ja vähentää laitoshoidon tarvetta? Onko kuntasi tunnistanut palvelujen muutoksen tarpeen?

2

RAHALLA JA ASENTEELLA

Kaikki kuntalaiset käyttävät palveluja. Rahaa tarvitaan. Nykyisillä resursseilla pystytään silti tekemään paljon uudella tavalla suuntaamalla niitä hyvinvoinnin edistämiseen kaiken ikäisten ihmisten hyväksi. Hyvä kunta uskaltaa ajatella palvelut uusiksi.

Onko sinun kuntasi määritellyt, mihin vanhustyön varoja pitäisi pääasiassa suunnata? Paljonko varoja käytetään hyvinvointiin, esteettömyyteen, elinympäristöön? Kannustaako kuntasi niitä, jotka haluavat toimia uudella tavalla? Onko kuntasi riittävän moderni näkemään vanhat voimavarana?

3

KOKEMUSPÄÄOMAA JA NUORTA INTOA

Hyvän kunnan rakentaminen on joukkuepeliä. Vanhat ovat osaajia ja tekijöitä. Hyvässä kunnassa vanhojen ihmisten kokemukset ovat käytössä. Se on sosiaalista kestävyyttä. Kaikenikäisten yhteistyö ja vuoropuhelu vievät kehitystä eteenpäin. Iäkkäiden näkökulma tarvitaan kaikkeen koulutukseen.

Kuulevatko kuntasi nuoret vanhoja? Tietävätkö vanhat ihmiset mikä nuorille on tärkeää? Mitä työikäiset odottavat vanhuudeltaan? Onko kunnassasi foorumeita eri-ikäisten yhteiselle keskustelulle?

4

KYSY, ÄLÄ OLETA!

Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että vanhoja ihmisiä kuullaan. Älä kuvittele, älä luule, vaan kysy vanhalta! Kysy vanhojen eri ikäryhmiltä, älä katso yli 65-vuotiasta väestöä yhtenäisenä joukkona. Vanhoja on Suomessa yli miljoona, eikä yksi mielipide kata koko joukkoa.

Tiedätkö, mitä kuntasi 75-vuotiaat ajattelevat, mitä 85-vuotiaat toivovat tai miten 95-vuotiaat toimivat? Onko kuntasi ottanut vanhusneuvoston työn todesta? Onko kuntasi kysellyt vanhoilta heidän arjen tarpeitaan? Saavatko palvelujen käyttäjät äänensä kuuluville vai kuullaanko vain asiantuntijoita?

5

JOUKKUEPELIÄ KOKO KENTÄLLÄ

Hyvän kunnan rakentaminen on joukkuepeliä. Kunta on paikka, jossa ihminen elää ja toimii. Hyvässä kunnassa ikääntymisen arvostus näkyy kaikessa politiikassa. Vanhuus voi olla myös hauskaa. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat kuntasi kilpailuvaltti.

Tietääkö kuntasi, miten paljon vanhat ihmiset kuluttavat ja millaisia he ovat kuluttajina? Miten kävisi kulttuurille ja matkailulle ilman vanhoja ihmisiä? Tiedätkö, kuinka paljon vanhat ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä? Vanhat ihmiset lisäävät paikallista elinvoimaa.

6

HYVÄN ELÄMÄN INNOVAATIOT

Yrityksillä on vastuu hyvien ja laadukkaiden tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä vanhoille ihmisille. Vanhat ihmiset ovat suuri kuluttajaryhmä. Kunnat tarvitsevat vanhoille asukkailleen uusia tuotteita, palveluita ja teknologioita, joissa käytettävyys on huomioitu.

Miten kannustaisit sosiaalisia innovaatioita yhteydenpitoon, vuorovaikutukseen tai turvallisuuden tunteen lisäämiseen? Hyvä elämä edellyttää laadukkaita, kestäviä ja kauniita tuotteita. Miten kannustat yrityksiä kehittämään tuotteita vanhojen tarpeisiin?