Ikä koskettaa meitä kaikkia

Valtaa vanhuus!

On aika toimia eikä vain puhua.

VALTAA VANHUUS / MED ÅLDERNS RÄTT on seitsemän vanhusalan järjestön luoma kansalaisliike hyvän ikääntymisen puolesta. Haastamme kansalaiset ja tulevat päättäjät toimimaan rohkeasti hyvän vanhuuden puolesta. Näe vanhuus uudella tavalla! Vanheneminen ei ole sairaus eikä ongelma, vaan luonnollinen osa elämää.

Vanheneminen koskettaa asumista, liikennettä, kauppaa ja palveluja, esteettömyyttä, kulttuuria ja tietotekniikkaa. Se ei ole vain sosiaali- ja terveysasia.

Tämän päivän asenteella ei pärjätä tulevaisuudessa. Tarvitaan suuri muutos, ja se tarvitaan nyt. Vanhuuden asiat kuuluvat jokaiselle. Riittääkö rohkeutesi sekoittaa pakka ja rakentaa kuvio uusiksi?

Hyvään elämään ja vanhuuteen tarvitaan ennakkoluulotonta uutta ajattelua ja toimintaa eri sukupolvien kesken. Tarvitaan suuri muutos, ja se tarvitaan nyt. Vanhuuden asiat kuuluvat kaikille päättäjille. Vanhuuden tulee voida olla myös hauskaa.

Ole rohkea ja toimi. Valtaa vanhuus – ja kerro muille, kuinka se tehdään!

JUURI SINÄ: VALTAA VANHUUS OMASSA ARJESSASI

Hyvä vanhuus syntyy teoista. Mieti, miten voit omassa lähipiirissäsi tai ammatissasi edistää hyvän ikääntymisen asiaa. Millainen on sinut tapasi vallata vanhuus - mummolle, ukille, äidille, isälle, naapurille, itsellesi? Jaa ideasi ja anna lupaus! Haasta ystäväsi ja tuttavasi sekä myös oman alueesi päättäjät antamaan omat lupauksensa!

Valtaa vanhuus - Med Ålderns Rätt -verkostossa ovat mukana

Folkhälsans förbunde

Folkhälsan on kansalaisjärjestö, johon kuuluu 97 paikallisyhdistystä. Folkhälsans förbund rf koordinoi ja kehittää Folkhälsanin terveyttä edistävää kansalaistoimintaa.

Folkhälsans förbunde on organisoitu alueellisiin järjestöihin sekä kahteen ohjelmaan: elämäntapa (liikunta, ravinto, lepo, nuorisotyö, seksuaalinen terveys) sekä perheet ja suhteet.

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti on hyvän vanhenemisen asiantuntija, joka tutkii, kehittää, kouluttaa ja julkaisee

Miina Sillanpään Säätiö

Miina Sillanpään Säätiö kehittää ja tukee kuntoutusta ja vanhustyötä, edistää toimialan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä osallistuu alan yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön.

Suomen Setlementtiliitto ry

Suomen Setlementtiliitto ry on sivistys- ja sosiaalityötä tekevä elämänkulkujärjestö, jonka muodostavat 34 paikallista setlementtiä ja 8 nuorten piirijärjestöä ympäri Suomen.

Suomen Senioriliike ry

Suomen Senioriliike ry on puolueisiin sitoutumaton, valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka ajaa ikääntyvien ja iäkkäiden etuja arvokkaan ja turvallisen vanhenemisen ja vanhuuden edistämiseksi.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry on valtakunnallinen vanhustyön asiantuntija-, edunvalvonta- ja kehittämisjärjestö. Liitolla on 69 jäsenjärjestöä, joka paikallisesti palvelevat yli 20 000 vanhusta Suomessa.